Industrial Rigging Company

ircmontage

IRC är specialist på underhåll, reparationer och montage  
inom tung industri

Lyft - Vi kan tillhandahålla:

Projektledning

 

Planering, ledning, riggning och kontroll av lyftoperationer.

Redskapskontroll

 

Vi utför kontroll av lyftredskap enl. AFS 2006:6

ircmontage
ircmontage
ircmontage

Specialredskap – Prototyptillverkning

 

Vi tar fram skräddarsydda lösningar på problem där standardutbudet inte räcker till. Hela vägen från idé till färdig produkt.

Uthyrning av lyftutrustning

 

All vår utrustning levereras ut kontrollerad, förseglad och försedd med kopia på respektive certifikat.
Vi hyr även ut containrar, både basutrustade montagecontainrar och tomma lagercontainrar.

Bemanning

 

Vi kan erbjuda kvalificerad personal såsom arbetsledare, säkerhetspersonal, kranförare, riggare, lastkopplare, signalgivare m.m.